Domů / Podle výrobce / Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

OPHTHALMO-SEPTONEX GTT OPH 1X10ML


Žádné hodnocení. Kód: 2857317 Produktové číslo: 8592387017129 Kód SÚKL 0200863
Volně prodejný léčivý přípravek - k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Běžná cena: 115,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 109,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do Listmania seznamu. Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží. Přihlaste se pro přístup do seznamu dárků.
OPHTHALMO-SEPTONEX GTT OPH 1X10ML

Příbalová informace: informace pro pacienta
Ophthalmo-Septonex oční kapky, roztok
carbethopendecinii bromidum, acidum boricum, natrii tetraboras decahydricus
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat
3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá
Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů
spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky.
Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře.
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti.
Přípravek má antiseptický účinek (proti choroboplodným mikroorganismům); je určen ke vkapávání
do oka při léčení nehnisavých zánětů - tj. není-li nutná léčba antibiotiky.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex
používat
Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Septonex
Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
Jestliže trpíte suchým zánětem rohovky a spojivky (zánět rohovky a spojivky vyvolaný sníženou
tvorbou slz projevující se pocitem sucha, pálením a řezáním v oku, pocitem cizího tělesa v oku).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Ophthalmo-Septonex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.
Užíváte-li jiné léky podávané do očí, nebo máte-li nějaké závažnější oční onemocnění, poraďte se o
vhodnosti užívání přípravku s lékařem.
Děti a dospívající
Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc
2/3
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Septonex
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat používat.
Interakce nejsou dosud známy.
Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte přípravek Ophthalmo-Septonex.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ophthalmo-Septonex neovlivňuje činnosti (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách), které vyžadují zvýšenou pozornost, avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění, a proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.
3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se do dolního spojivkového vaku při prudkých zánětech 1 kapka každou hodinu až dvě hodiny, při vleklých zánětech 1 kapka 1-3krát denně.
Přípravek nesmí být používán déle než 10 dní.
Postup při vkapávání: palcem jedné ruky stáhněte dolní víčko dolů, hlavu mírně zakloňte a dívejte se nahoru a druhou rukou vkápněte do oka 1 kapku.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Ophthalmo-Septonex mohou používat děti i dospívající.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Septonex
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Ophthalmo-Septonex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých jedinců se mohou vyskytnout projevy překrvení a pálení spojivky.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o možnosti dalšího používání přípravku poraďte s lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat
3/3
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje
Léčivými látkami jsou: carbethopendecinii bromidum 0,2 mg, acidum boricum 19,0 mg, natrii tetraboras decahydricus 0,5 mg v 1 ml.
Pomocnými látkami jsou: dinatrium-edetát, voda pro injekci.
Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá LDPE lahvička s bílou LDPE kapací vložkou a bílým HDPE šroubovacím bezpečnostním uzávěrem, krabička.
Velikost balení: 10 ml
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko
Výrobce
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle Str. 3
89143 Blaubeuren
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 3. 2020

S tímto zbožím kupují
Nasivin 0.05% nas.gtt.sol. 10ml Nasivin 0.05% nas. gtt. sol. 10ml Kód: 2212539
Poslední kusy na skladě!
Volně prodejný léčivý přípravek - Nosní kapky pro dospělé a děti od 8 let.
Běžná cena: 93,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 89,00 Kč
více
Paralen 500 por.tbl.nob.24x500mg Paralen 500 por. tbl. nob.24x500mg Kód: 3621639
Připraveno k odeslání
Volně prodejný léčivý přípravek - proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu
Běžná cena: 50,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 45,00 Kč
více
Artelac CL 10ml Artelac CL 10ml Kód: 4030571013310
Poslední kusy na skladě!
Pro zvlhčování a osvěžování očí a vlhčení a navlhčení tvrdých kontaktních čoček.
91,00 Kč
více
Paralen 500 supp.5x500mg (ČÍPKY) Paralen 500 supp.5x500mg (ČÍPKY) Kód: 3578623
Připraveno k odeslání
Volně prodejný léčivý přípravek - proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu
43,00 Kč
více
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.