Domů / Volně prodejné léky

Betadine liq.1x1000ml (H) zelený


Žádné hodnocení. Kód: 5995327165554 Produktové číslo: 5995327165554 ATC skupina: D08AG02 Popis: Antiseptika a dezinficiencia Kód SÚKL 0062317
Volně prodejný léčivý přípravek - roztok k chirurgické desinfekci
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
553,00 Kč , plus doprava
 
Betadine liq.1x1000ml (H) zelený

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

1.  NÁZEV PŘÍPRAVKU

 

BETADINE

Chirurgický roztok

 

2.  KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V 1 ml chirurgického roztoku je obsaženo 75 mg účinné látky povidonum iodinatum.

 

3.  LÉKOVÁ FORMA

Chirurgický roztok (roztok k chirurgické desinfekci).

Popis přípravku: tmavě červenohnědá, homogenní, viskózní tekutina, charakteristického zápachu.

 

4.  KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1   Terapeutické indikace

Hygienická desinfekce rukou:

- před i po vyšetření (ošetření) ambulantních i hospitalizovaných pacientů;

- v ústavech sociální péče a pečovatelské služby;

- v domovech důchodců;

- v jeslích a mateřských školkách;

- v bakteriologických laboratořích;

- po kontaktu s infekčním materiálem (např. exsudátem).

Desinfekce rukou před chirurgickým zákrokem:

- předoperační desinfekce rukou.

 

4.2   Dávkování a způsob podání

Chirurgický roztok Betadine se vždy používá v koncentrované formě - neředěný.

Hygienická desinfekce rukou: ruce a předloktí se umyjí pod teplou tekoucí vodou, poté se nalije 5 ml roztoku na dlaň o rovnoměrně se rozetře po obou rukách a předloktích.

Je-li třeba, přidá se trochu vody k vytvoření pěny a pokračuje se v důkladném mytí pěnou nejméně 1 minutu.  Nakonec se ruce i předloktí opláchnou v dostatečném množství tekoucí teplé vody.

Předoperační desinfekce rukou: obě ruce a předloktí se důkladně umyjí mýdlem a tekoucí teplou vodou.  Veškeré mýdlo se musí dostatečně opláchnout tak, aby na kůži nezůstaly žádné zbytky mýdla.  10 ml chirurgického roztoku Betadine se nalije na dlaň a rovnoměrně rozetře po obou rukách a předloktích.  Je-li třeba, přidá se trochu vody k vytvoření pěny a pokračuje se v důkladném mytí, případně s pomocí kartáče po dobu 2,5 minuty.  Po důkladném opláchnutí tekoucí teplou vodou se tato procedura opakuje s dalšími 10 ml roztoku opět po dobu 2,5 minuty.  Nakonec se ruce a předloktí důkladně opláchnou sterilní vodou.

Doba desinfekce: 5 minut (2 x 2,5 minuty).

Spotřeba chirurg. roztoku Betadine: 20 ml.

Po desinfekci a omytí sterilní vodou se k osušení použije sterilní ručník.

 

4.3   Kontraindikace

Přecitlivělost na jód nebo jinou složku přípravku, hyperthyreóza, adenom štítné žlázy, dermatitis herpetiformis Duhring, před léčbou nebo vyšetřením radioaktivním jódem (při léčení onemocnění thyreoidey).

 

4.4   Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sporadicky může dojít k přechodné iritaci kůže.  Abychom tomu předešli, je doporučeno poprvé použít chirurg. roztok jako test.  Pokud nenastane kožní reakce, je možné pravidelné používání přípravku.

Před užitím přípravku u nedonošenců, novorozenců a kojenců do 6 měsíců musí být zvážena užitečnost použití přípravku, protože může dojít k poškození štítné žlázy dítěte.

Přípravek nesmí přijít do styku s oční spojivkou.

Tmavě hnědá barva přípravku Betadine chirurg. roztok je známkou jeho účinnosti.  Jestliže se roztok začíná odbarvovat, jeho antimikrobiální účinnost klesá.

Rozklad roztoku je podporován působením světla a teplot vyšších než 40 st. C.

 

4.5   Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Chirurg. roztok Betadine se nesmí použít společně s enzymatickými mastmi nebo s desinfekčními prostředky s obsahem rtuti.

PVP - jódový komplex v přípravku Betadine chirurg. roztok také nelze používat současně s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kysele reagujícími látkami.

 

4.6   Těhotenství a kojení

Nedoporučuje se použití roztoku Betadine po třetím měsíci gravidity a během laktace.

Pokud je jeho použití nezbytné, je možné pouze za stálého lékařského dohledu a po pečlivém individuálním uvážení.

 

4.7   Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá vliv na pozornost.

 

4.8   Nežádoucí účinky

Zřídka se může objevit podráždění kůže, které je přechodné.

 

4.9   Předávkování

Antiseptické přípravky jsou určeny k zevnímu, místnímu použití.  Případy předávkování nejsou známy.

 

5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: lokální antiseptikum, desinficiens.

 

5.1   Farmakodynamické vtastnosti

Chirurgický roztok Betadine je antiseptický prostředek s širokým spektrem antimikrobiálního účinku (hubí baktérie, houby, selektivně viry i prvoky) způsobilý k desinfekci kůže.

Jeho aktivní desinfekční agens je aktivní jód v koncentraci 7,5 mg/1 ml.

 

5.2   Farmakokinetické vlastnosti

K minimální absorpci jódu může dojít, pokud je  povidonum iodinatum aplikován lokálně na intaktní kůži.  Při vaginální aplikaci, aplikaci do úst nebo na porušenou kůži (např. u těžkých popálenin) může být absorpce výraznější a může vést k interferenci s funkcí štítné žlázy.  V organizmu je jód přeměněn na jodid, který je koncentrován hlavně v této žláze.  Jodidy, které nejsou vychytány štítnou žlázou, jsou eliminovány ledvinami, v menší míře stolicí, slinami a potem.  Jodidy dále přecházejí placentární bariérou a jsou vylučovány do mateřského mléka.

 

5.3   Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

Vzhledem k tomu, že se přípravek aplikuje pouze lokálně, a vzhledem ke způsobu aplikace, lze přípravek z hlediska toxicity a teratogenity považovat za bezpečný.

Nejsou známa žádná hlášení o mutagenním účinku přípravku.

 

6.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1   Seznam pomocných látek

Nonoxinol, diolamid kyseliny laurové, ethoxylovaný tuk z ovčí vlny, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda, hydroxid sodný  k úpravě pH.

 

6.2   Inkompatibility

Chirurg. roztok Betadine se nesmí použít společně s enzymatickými mastmi nebo s desinfekčními prostředky obsahujícími rtuť.

PVP - jódový komplex v přípravku Betadine chirurg. roztok také nelze používat současně s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kysele reagujícími látkami.

 

6.3   Doba použitelnosti

3 roky.

 

6.4   Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15-25 °C, chraňte před světlem.

 

 

 

 

6.5   Druh obalu a velikost balení

120 ml - hnědá  plastická láhev s kapacím uzávěrem, krabička, příbalová informace.

1000 ml - hnědá plastická láhev s kapacím uzávěrem, štítek, příbalová informace.

 

6.6   Návod k použití

K zevnímu použití - desinfekci kůže.

 

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

     EGIS PHARMACEUTICALS PLC, 1106 Budapest, Keresztúri út. 30-38., Maďarsko.

 

8.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO

     32/388/92-S/C

 

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE /  PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

    17.8.1992 / 23.12.2009

 

10.  DATUM  REVIZE TEXTU

      23.12.2009

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.