Domů / Volně prodejné léky

BEPANTHEN crm 1x30gm


Žádné hodnocení. Kód: 8590322000014 Produktové číslo: 8590322000014 ATC skupina: D03AX03 Popis: Přípravky pro léčbu ran a vředů Kód SÚKL 0097580
Volně prodej léčivý přípravek - krém pro léčbu spálenin způsobených sluncem i běžných popálenin nižšího stupně.
Výrobce: Bayer s.r.o.
Dostupnost: Zboží není skladem (o dostupnosti Vás budeme informovat po přijetí objednávky)
Volně prodejný humánní léčivý přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci a vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
179,00 Kč , plus doprava
 
BEPANTHEN crm 1x30gm

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO PACIENTA Bepanthen 50 mg/g krém dexpanthenolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Bepanthen a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen používat 3. Jak se Bepanthen používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Bepanthen uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE BEPANTHEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů, která je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže. Přípravek urychluje odeznívání příznaků podráždění pokožky a napomáhá hojení poranění kůže. Bepanthen krém je tvořen jemnou, lehce roztíratelnou emulzí. Proto jej lze dobře nanášet i na podrážděnou, pálící nebo zanícenou pokožku. Bepanthen krém lze použít při každém podráždění kůže, projevujícím se jejím zarudnutím, zduřením, svěděním nebo pálením, ke kterému může dojít po nadměrném slunění (i po použití umělých světelných zdrojů, např. solárií). Dále k ošetření menších popálenin, otlaků, podrážděné pokožky po nesprávném použití kosmetických přípravků, vlivem drsného počasí nebo jinak podrážděné, ale neporušené kůže. Přípravek je vhodný i k denní péči o suché, rozpraskané nebo drsné ruce. K ošetření drobných poranění, odřenin nebo škrábanců je vhodnější použít Bepanthen Plus krém, který obsahuje navíc dezinfekční prostředek a snižuje nebezpečí infekce rány. 2/4 Přípravek lze používat k denní péči o pokožku kojence a k ošetření bradavek kojících žen. Pouze na doporučení lékaře se krém používá k ošetření děložního čípku. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BEPANTHEN POUŽÍVAT Nepoužívejte Bepanthen − jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na postiženou kůži nejdéle 7 dní. Jestliže při používání přípravku obtíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem. Na nepodrážděnou pokožku dětí se může krém používat bez omezení. Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima. Při požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Další léčivé přípravky a Bepanthen Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce s jinými léky nejsou známy. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek lze používat i v těhotenství a v období kojení pouze na doporučení lékaře. Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, má se před kojením z bradavek smýt. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Bepanthen obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol, propylenglykol a tuk z ovčí vlny (lanolin). Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg propylenglykolu v 1 g krému. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 3. JAK SE BEPANTHEN POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3/4 Krém se nanáší v tenké vrstvě na vodou očistěnou podrážděnou nebo zanícenou kůži podle potřeby jednou až dvakrát denně až do úplného zhojení. Při suché pokožce nanášet jednou až dvakrát denně na postižená místa. Při kojení: po každém kojení nanést přípravek na kousek sterilní gázy a potřít bradavku. Při péči o kojence: při každém přebalení nanést přípravek na předtím vodou dobře očistěnou pokožku zadečku a přirození. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: Alergické reakce a alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK BEPANTHEN UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co BEPANTHEN obsahuje 4/4 Léčivou látkou je dexpanthenolum 50 mg v 1 g krému. - Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, fenoxyethanol, draselná sůl cetyl-fosfátu, cetylalkohol, stearylalkohol, tuk z ovčí vlny, isopropyl-myristát, propylenglykol, čištěná voda, hydroxid draselný (na úpravu pH). Jak BEPANTHEN vypadá a co obsahuje toto balení Bepanthen je bílý až lehce nažloutlý, homogenní, neprůhledný krém. Velikost balení: 30 g, 3,5 g Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 150 00 Praha 5, Česká republika Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7,79639 GrenzachWyhlen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 11. 2020

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.