CLOTRIMAZOL AL 100 tbl vag 6x100mg+apl

Kód: 1183913 Produktové číslo: 4024773018914 kód SÚKL: 0058653 ATC skupina: G01AF02 Popis: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika Kód SÚKL 0058653
Volně prodejný léčivý přípravek - širokospektré antimykotikum

Žádné hodnocení. Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
Cena: 79,00 Kč , plus doprava
 
CLOTRIMAZOL AL 100 tbl vag 6x100mg+apl

Clotrimazol AL 100

vaginální tablety

clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Clotrimazol AL 100 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL 100 používat
3. Jak se Clotrimazol AL 100 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Clotrimazol AL 100 uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE CLOTRIMAZOL AL 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Clotrimazol AL 100
Klotrimazol, léčivá látka přípravku Clotrimazol AL 100, je širokospektré antimykotikum, což je látka, která zabraňuje růstu a množení buněk houbovitých mikroorganismů, např. kvasinek, plísní a řady dalších, stejně jako některých bakterií.
K čemu se Clotrimazol AL 100 používá
Clotrimazol AL 100 je přípravek určený k léčbě kvasinkových či plísňových ( zejména rodu Candida) infekcí pochvy.
Kvasinkové infekce se projevují následujícími příznaky: výtok z pochvy (bělavý hrudkovitý, bez zápachu) svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel) pálení pochvy nebo vulvy otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy
Tyto infekce nejčastěji vznikají v důsledku antibiotické léčby, v souvislosti s onemocněním cukrovkou, nadměrnou konzumací sladkostí, při užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů, po koupeli ve znečištěné vodě nebo mohou vzniknout při nošení neprodyšného a těsného spodního prádla
Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě dalších infekcí, např. vaginálního výtoku způsobeného Trichomonas (jako pomocná léčba při současně probíhající kvasinkové infekci) a jinými bakteriemi citlivými na klotrimazol.
Výtok při infekci způsobené infekcí Trichomonas je většinou hojný, řídký/vodnatý, zpěněný,
žlutozelenavý, a často spojený s bolestí v podbřišku, na rozdíl od kvasinkových infekcí rodu Candida,
u kterých je výtok bělavý, hrudkovitý, tvarohovitý a bez zápachu, doprovázený svěděním a pálením
poševní sliznice a vulvy.
Pokud si nejste jistá, zda máte kvasinkovou infekci, konzultujte léčbu tímto přípravkem ještě před
jejím zahájením se svým lékařem.
Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL 100
POUŽÍVAT
Neužívejte Clotrimazol AL 100
– jestliže jste přecitlivělá na klotrimazol nebo nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
Upozornění a opatření
Clotrimazol AL 100 nepoužívejte a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý
z následujících příznaků:
horečku (teplotu 38°C a vyšší) nebo zimnici
bolest v podbřišku
bolesti zad
zapáchající nebo hnisavý vaginální výtok
nevolnost
vaginální krvácení
pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem
Před použitím přípravku Clotrimazol AL 100 se poraďte se svým lékařem:
jestliže se u Vás objevila infekce poprvé
jestliže se vaginální mykotická infekce u Vás vyskytla více než 2x v posledních 6ti měsících
pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí (neboť opakované infekce mohou být
projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce)
jestliže jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním
jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let
jestliže užíváte určitá antibiotika (amfotericin B, nystatin, natamycin)
!! Při současném postižení stydkých pysků a přilehlé oblasti a rovněž při přítomnosti příznaků infekce
nebo zánětlivých změn na žaludu a předkožce partnera (zarudnutí a svědění žaludu a předkožky,
případně páchnoucí výtok z předkožkového vaku), je nutno léčbu doplnit lokálním ošetřením krémem
Clotrimazol AL 1%, a to u obou partnerů současně, aby se předešlo vzájemné reinfekci.
Při léčbě se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, aby nedošlo k přenosu infekce na partnera.
Tento přípravek může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a
pesary. Je to způsobeno pomocnými látkami, které Clotrimazol AL 100 obsahuje.
Děti a dospívající
Clotrimazol AL 100 není určen pro děti do 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Clotrimazol AL 100
Klotrimazol snižuje účinek amfotericinu B a dalších polyenových antibiotik (nystatinu a natamycinu).
Pokud užíváte výše uvedená antiobiotika, poraďte se před použitím přípravku Clotrimazol AL 100 se svým lékařem.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. .
O použití přípravku v těhotenství ( zejména v prvních třech měsících) a v období kojení musí rozhodnout lékař.
Pokud lékař používání přípravku ve 2. nebo 3. Trimestru (tj. 4.-9. měsíci) těhotenství doporučí, je třeba vaginální tablety zavádět bez aplikátoru.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL 100 POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování
Doporučená dávka přípravku je jedna vaginální tableta denně (nejlépe večer) po dobu 6 po sobě jdoucích dnů.
Jak se přípravek používá?Vaginální tablety zavádějte pomocí přiloženého aplikátoru co možná nejhlouběji do pochvy. Tablety se zavádějí nejlépe vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.
Pokud užíváte tablety na doporučení lékaře ve druhém nebo třetím trimestru (4.-9. měsíci) těhotenství, nepoužívejte k zavádění tablet aplikátor.
Léčba nesmí být přerušena, a musí být tedy zahájena tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace.
Upozornění:
V případě suché vaginální sliznice se nemusí vaginální tableta úplně rozpustit a můžete na svém prádle pozorovat například pevné kousky zbytků tablety. V tomto případě by namísto léčby vaginálními tabletami měla být zahájena léčba vaginálním krémem Clotrimazol AL 1%.
Zavádění vaginálních tablet pomocí aplikátoru

1. Vytáhněte píst aplikátoru, dokud se nezastaví. Vyjměte vaginální tabletu z blistru a umístěte ji do aplikátoru.

2. Položte se na záda, mírně pokrčte nohy a opatrně zaveďte konec aplikátoru s tabletou co možná nejhlouběji do pochvy. Zmáčkněte píst, aby aplikátor umístil tabletu do pochvy.3. Aplikátor je určen k opakovanému použití, a proto musí být po každém použití očištěn pod tekoucí horkou vodou (nikoli vroucí). Vyjměte píst z aplikátoru a očistěte aplikátor i píst. Poté je osušte čistým kusem látky a sestavte znovu dohromady.
Zavádění vaginálních tablet bez aplikátoru
Vaginální tabletu zaveďte čistým prstem co možná nejhlouběji do pochvy.
Jak dlouho se Clotrimazol AL 100 používá?
Při zánětech pochvy vyvolaných kvasinkami či plísněmi obvykle dostačuje šestidenní léčba. Pokud je to nutné, může léčba pokračovat ještě dalších šest dní.
Obecně příznaky zánětu pochvy vyvolané choroboplodnými mikroby (např. svědění, výtok, pocity pálení) výrazně ustoupí během prvních 4 dní od zahájení léčby.
Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás příznaky nezlepší po 4 dnech léčby nebo pokud se příznaky během užívání tohoto přípravku zhorší.
Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 6 dní.
Pokud máte pocit, že účinek Clotrimazolu AL 100 je příliš silný nebo naopak příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Clotrimazol AL 100
Pokud jste zapomněla večer zavést Clotrimazol AL 100, můžete nahradit zapomenutou dávku následující ráno.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Clotrimazol AL 100
K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Clotrimazol AL 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U 1-10 pacientů z 1000 se mohou v místě léčby a přilehlých oblastech kůže objevit projevy reakcí z přecitlivělosti (např. pálení, bodavé pocity, zarudnutí)
Co byste měla dělat při výskytu nežádoucích účinků?
O výskytu nežádoucích účinků informujte svého lékaře, který rozhodne o případné léčbě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CLOTRIMAZOL AL 100 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Clotrimazol AL 100 obsahuje
Léčivá látka:
Clotrimazolum 100 mg v jedné vaginální tabletě
Dalšími složkami jsou:
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, kyselina adipová
Jak přípravek Clotrimazol AL 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé podlouhlé vaginální tablety.
6 vaginálních tablet a aplikátor
Držitel rozhodnutí o registraci
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen,
Německo
Výrobce
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
27.11.2013

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.